Podmínky a pravidla

Vítejte v Bo Jungle!

Tyto smluvní podmínky stanovují pravidla a předpisy pro používání webových stránek společnosti Chamo BV, které se nacházejí na adrese https://www.bojungle.eu.

Vstupem na tyto webové stránky předpokládáme, že tyto podmínky přijímáte. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými na této stránce, nepoužívejte dále bojungle.

Soubory cookie:

Webové stránky používají soubory cookie, které pomáhají přizpůsobit vaše online prostředí. Přístupem na bojungle jste souhlasili s používáním požadovaných souborů cookie.

Soubor cookie je textový soubor, který server webové stránky umístí na váš pevný disk. Soubory cookie nelze použít ke spouštění programů nebo k přenosu virů do vašeho počítače. Soubory cookie jsou vám jedinečně přiřazeny a mohou být čteny pouze webovým serverem v doméně, která vám soubor cookie vydala.

Soubory cookie můžeme používat ke shromažďování, ukládání a sledování informací pro statistické nebo marketingové účely, abychom mohli provozovat naše webové stránky. Máte možnost přijmout nebo odmítnout volitelné soubory cookie. Existují některé povinné soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Tyto soubory cookie nevyžadují váš souhlas, protože fungují vždy. Mějte prosím na paměti, že přijetím požadovaných souborů cookie přijímáte také soubory cookie třetích stran, které mohou být použity prostřednictvím služeb poskytovaných třetími stranami, pokud takové služby na našich webových stránkách používáte, například okno pro zobrazení videa poskytované třetími stranami a integrované do našich webových stránek.

Licence:

Pokud není uvedeno jinak, vlastní práva duševního vlastnictví k veškerému materiálu na bojungle společnost Chamo BV a/nebo její poskytovatelé licencí. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Přístup z bojungle je možný pro vaše osobní použití s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • Kopírování nebo další publikování materiálu z bojungle
 • Prodávat, pronajímat nebo poskytovat sublicence na materiál z bojungle
 • Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiál z bojungle
 • Redistribuce obsahu z bojungle

Tato dohoda začíná platit dnem jejího podpisu.

Některé části těchto webových stránek nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webových stránek. Společnost Chamo BV nefiltruje, neupravuje, nezveřejňuje ani nepřezkoumává komentáře před jejich zveřejněním na webových stránkách. Komentáře nevyjadřují názory a stanoviska společnosti Chamo BV, jejích zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře vyjadřují názory a stanoviska osoby, která je zveřejnila. V rozsahu povoleném platnými zákony nenese společnost Chamo BV odpovědnost za komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo vzniklé v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo zobrazení komentářů na těchto webových stránkách.

Společnost Chamo BV si vyhrazuje právo sledovat všechny komentáře a odstranit všechny komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto smluvních podmínek.

Zaručujete a prohlašujete, že:

 • Jste oprávněni zveřejňovat komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
 • Komentáře nezasahují do žádného práva duševního vlastnictví, mimo jiné do autorských práv, patentů nebo ochranných známek třetích stran;
 • Komentáře neobsahují žádný hanlivý, pomlouvačný, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který by představoval zásah do soukromí.
 • Komentáře nebudou používány k získávání nebo propagaci obchodu nebo zvyklostí nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonné činnosti.

Tímto udělujete společnosti Chamo BV nevýhradní licenci k použití, reprodukci, úpravám a k oprávnění ostatních k použití, reprodukci a úpravám jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli formě, formátu nebo médiu.

Hypertextové odkazy na náš obsah:

Následující organizace mohou na naše webové stránky odkazovat bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;
 • Distributoři online adresářů mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem, jakým odkazují na webové stránky ostatních uvedených podniků; a
 • Akreditované podniky v rámci celého systému, s výjimkou neziskových organizací, charitativních nákupních center a skupin pro získávání finančních prostředků na charitativní účely, které nesmějí odkazovat na naše webové stránky.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace na webových stránkách, pokud je tento odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:

 • běžně známé zdroje spotřebitelských a/nebo obchodních informací;
 • komunitní stránky dot.com;
 • sdružení nebo jiných skupin zastupujících charitativní organizace;
 • online adresář distributorů;
 • internetové portály;
 • účetní, právní a poradenské firmy a
 • vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud o tom rozhodneme: (a) toto propojení by nás neznevýhodňovalo před námi nebo našimi akreditovanými podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) výhoda, kterou pro nás viditelnost hypertextového odkazu představuje, kompenzuje absenci společnosti Chamo BV; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdroji.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o propojení s našimi webovými stránkami, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu společnosti Chamo BV. Uveďte prosím své jméno, název organizace, kontaktní údaje a adresu URL své stránky, seznam adres URL, ze kterých hodláte odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našich stránkách, na které chcete odkazovat. Na odpověď počkejte 2-3 týdny.

Schválené organizace mohou na naše webové stránky odkazovat takto:

 • používáním názvu naší společnosti; nebo
 • Použitím jednotného lokátoru zdrojů, na který je odkazováno, nebo
 • použití jakéhokoli jiného popisu našich webových stránek, na které je odkazováno, který dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránkách odkazující strany.

Bez licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno používat logo společnosti Chamo BV ani jiné umělecké dílo pro odkazování.

Odpovědnost za obsah:

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které budou vzneseny na vašich webových stránkách. Na žádné webové stránce by se neměl objevit odkaz(y), který by mohl být vykládán jako hanlivý, obscénní nebo trestný, nebo který porušuje, jinak porušuje nebo podporuje porušování nebo jiné porušování práv třetích stran.

Výhrada práv:

Vyhrazujeme si právo požádat vás o odstranění všech odkazů nebo jakéhokoli konkrétního odkazu na naše webové stránky. Souhlasíte s tím, že na požádání okamžitě odstraníte všechny odkazy na naše webové stránky. Vyhrazujeme si také právo tyto podmínky a zásady propojení kdykoli změnit. Trvalým odkazováním na naše webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami odkazování a jejich dodržováním.

Odstranění odkazů z našich webových stránek:

Pokud na našich webových stránkách najdete odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Žádosti o odstranění odkazů zvážíme, ale nejsme povinni tak učinit ani vám přímo odpovědět.

Nezaručujeme, že informace na těchto webových stránkách jsou správné. Nezaručujeme jejich úplnost ani přesnost, ani neslibujeme, že webové stránky zůstanou dostupné nebo že materiál na nich bude aktualizován.

Odmítnutí odpovědnosti:

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a jejich používání. Nic v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví;
 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení;
 • omezovat naše nebo vaše závazky jakýmkoli způsobem, který není povolen platnými právními předpisy; nebo
 • vyloučení našich nebo vašich závazků, které nelze vyloučit podle platných právních předpisů.

Omezení a zákazy odpovědnosti uvedené v tomto oddíle a v jiných částech tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: (a) podléhají předchozímu odstavci a (b) upravuje veškeré závazky vyplývající z tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktů a z porušení zákonných povinností.

Dokud jsou webové stránky a informace a služby na nich poskytovány bezplatně, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakékoli povahy.