Regulamin

Witamy w Bo Jungle!

Niniejsze warunki określają zasady i reguły korzystania ze strony internetowej Chamo BV, znajdującej się pod adresem https://www.bojungle.eu.

Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z bojungle, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich zasad i warunków określonych na tej stronie.

Cookies:

Strona korzysta z plików cookie, aby pomóc spersonalizować Twoje doświadczenie online. Uzyskując dostęp do bojungle, wyrażasz zgodę na stosowanie wymaganych plików cookie.

Cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów do komputera użytkownika. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytane jedynie przez serwer internetowy w domenie, która wydała użytkownikowi plik cookie.

Możemy używać plików cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych w celu obsługi naszej witryny. Użytkownik ma możliwość akceptacji lub odrzucenia opcjonalnych plików Cookies. Istnieją pewne wymagane Cookies, które są niezbędne do działania naszej strony internetowej. Te pliki cookie nie wymagają zgody użytkownika, ponieważ zawsze działają. Należy pamiętać, że akceptując wymagane pliki cookie, akceptują Państwo również pliki cookie stron trzecich, które mogą być wykorzystywane za pośrednictwem usług świadczonych przez strony trzecie, jeśli korzystają Państwo z takich usług na naszej stronie internetowej, na przykład okna wyświetlania wideo dostarczanego przez strony trzecie i zintegrowanego z naszą stroną internetową.

Licencja:

Jeśli nie stwierdzono inaczej, Chamo BV i/lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na bojungle. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z bojungle dla własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno ci:

 • Kopiowanie lub ponowne publikowanie materiałów z bojungle
 • Sprzedaż, wynajem lub udzielanie sublicencji na materiały z bojungle
 • Odtwarzanie, powielanie lub kopiowanie materiałów z bojungle
 • Redystrybucja treści z bojungle

Niniejsza umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia.

Część tej strony oferuje użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii i informacji w pewnych obszarach strony. Chamo BV nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich obecnością na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Chamo BV, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je zamieszcza. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Chamo BV nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze lub jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Chamo BV zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych Warunków.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że:

 • Jesteś uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to robić;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają materiałów oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób naruszających prawo, stanowiących naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania biznesu lub zwyczajów, ani do prezentowania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.

Użytkownik niniejszym udziela Chamo BV niewyłącznej licencji na wykorzystanie, reprodukcję, edycję i upoważnienie innych osób do wykorzystania, reprodukcji i edycji dowolnego z jego komentarzy w dowolnej formie, formacie lub mediach.

Hiperłącza do naszych Treści:

Następujące organizacje mogą zamieszczać linki do naszej strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów internetowych mogą zamieszczać linki do naszej strony internetowej w taki sam sposób, w jaki zamieszczają linki do stron internetowych innych wymienionych firm; oraz
 • Akredytowane Firmy Ogólnosystemowe z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych oraz grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej strony internetowej.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, do publikacji lub do innych informacji w Witrynie, pod warunkiem, że link ten będzie: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony, na której znajduje się link.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i/lub przedsiębiorstw;
 • strony społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów internetowych;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o linki od tych organizacji, jeśli tak zdecydujemy: (a) link nie sprawi, że będziemy postrzegani niekorzystnie przez nas samych lub nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie posiada u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Chamo BV; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, pod warunkiem, że link ten: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony, na której znajduje się link.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku do naszej strony, musisz nas o tym poinformować wysyłając e-mail do Chamo BV. Proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, informacje kontaktowe, jak również adres URL swojej strony, listę adresów URL, z których zamierzasz linkować do naszej strony, oraz listę adresów URL na naszej stronie, do których chciałbyś linkować. Na odpowiedź należy poczekać 2-3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Poprzez użycie naszej nazwy firmowej; lub
 • Poprzez zastosowanie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi link; lub
 • Użycie jakiegokolwiek innego opisu naszej Strony, do której jest link, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony linkującej.

Bez umowy licencyjnej na znak towarowy nie będzie możliwe wykorzystanie logo Chamo BV lub innych dzieł sztuki do linkowania.

Odpowiedzialność za treść:

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, które pojawiają się na Twojej Stronie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które są podnoszone na Twojej Stronie. Na żadnej stronie internetowej nie powinny pojawiać się linki, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw:

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Strony. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Strony na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany tych warunków oraz polityki linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą Stroną internetową, zgadzasz się być związany i przestrzegać tych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej:

Jeśli znajdziesz na naszej Stronie jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, masz prawo w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas o tym. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do tego ani do udzielenia bezpośredniej odpowiedzi.

Nie zapewniamy, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne. Nie gwarantujemy jej kompletności ani dokładności, nie obiecujemy też, że strona pozostanie dostępna ani że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

Zastrzeżenie:

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień niniejszego zastrzeżenia nie będzie:

 • ograniczyć lub wyłączyć naszą lub Państwa odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczyć lub wyłączyć naszą lub Państwa odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • ograniczyć jakąkolwiek naszą lub Państwa odpowiedzialność w sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączenie wszelkich naszych lub Państwa zobowiązań, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tym punkcie oraz w innych miejscach niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności: (a) podlegają przepisom poprzedniego ustępu; oraz (b) reguluje wszystkie zobowiązania wynikające z zrzeczenia się odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, deliktu i naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody o jakimkolwiek charakterze.