Voorwaarden en Condities

Welkom bij Bo Jungle!

Deze voorwaarden geven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Chamo BV, gevestigd op https://www.bojungle.eu.

Door deze website te bezoeken, gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden aanvaardt. Blijf bojungle niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden op deze pagina.

Cookies:

De website gebruikt cookies om uw online ervaring te personaliseren. Door bojungle te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van de vereiste cookies.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een webpagina op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.

Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te beheren. U hebt de mogelijkheid om optionele Cookies te aanvaarden of te weigeren. Er zijn enkele verplichte cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat ze altijd werken. Houd er rekening mee dat u door het aanvaarden van vereiste Cookies ook Cookies van derden aanvaardt, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde diensten als u dergelijke diensten op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een door derden geleverd en in onze website geïntegreerd videoscherm.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, zijn Chamo BV en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op bojungle. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit vanuit bojungle benaderen voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen in deze voorwaarden.

Dat mag niet:

 • Kopieer of herpubliceer materiaal van bojungle
 • Materiaal van bojungle verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van bojungle
 • Inhoud van bojungle herverdelen

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Chamo BV filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen reacties voordat ze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Chamo BV, haar agenten, en/of gelieerde ondernemingen. Reacties geven de meningen en standpunten weer van de persoon die hun meningen en standpunten plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Chamo BV niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Opmerkingen op deze website.

Chamo BV behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de commentaren op onze website te plaatsen en beschikt over alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De commentaren maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De Commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te bevorderen of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren.

U verleent Chamo BV hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze Website linken:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlinegidsen kunnen op dezelfde manier naar onze Website linken als ze naar de Websites van andere vermelde bedrijven linken; en
 • System-wide Accredited Businesses, behalve wervende non-profit organisaties, charity shopping malls en charity fundraising groepen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link bestaat: (a) is geenszins misleidend; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

Wij zullen linkaanvragen van deze organisaties goedkeuren als wij daartoe besluiten: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een kwaad daglicht stelt; (b) de organisatie heeft geen negatieve dossiers bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Chamo BV compenseert; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen zolang de link: (a) is geenszins misleidend; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Indien u één van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Chamo BV. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst met URL’s vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst met URL’s op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Erkende organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze Website:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door het gebruik van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt gebruiken die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen enkel gebruik van het logo of ander artwork van Chamo BV zal worden toegestaan voor linking zonder een handelsmerk licentie overeenkomst.

Inhoudelijke aansprakelijkheid:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website worden ingediend. Geen enkele link(s) mag(en) verschijnen op een Website die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt op of anderszins een schending inhoudt van de rechten van derden, of de schending of andere schending daarvan bepleit.

Voorbehoud van rechten:

Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en u te houden aan deze voorwaarden voor het linken.

Verwijdering van links van onze website:

Indien u een link op onze Website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is. Wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Disclaimer:

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • onze of uw aansprakelijkheid uit te sluiten die volgens het toepasselijke recht niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze Sectie en elders in deze disclaimer zijn uiteengezet: (a) onder het voorgaande lid vallen; en (b) regelt alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit overeenkomst, onrechtmatige daad en schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.